Utrecht wil diervriendelijker worden

De wereld veranderd. Steeds meer worden mensen bewust van het klimaat en hoe zuinig je er mee moet zijn. Zo dacht ook de gemeente Utrecht er kennelijk ook over. De gemeente van Utrecht wil dat alle gebouwen binnen de stad Utrecht diervriendelijker worden ingericht. Elk gebouw, huis en/of kantoor moet aan dit beleid gaan voldoen. Iedere bijdrage kan daarbij helpen, tot het bouwen van een nest onder daken tot het planmatig te werk gaan wanneer dieren het minst kwetsbaar zijn.

Extra aandacht voor dieren

Het idee van dit initiatief is dat makelaars en bouwbedrijven diervriendelijker gaan bouwen. De drie belangrijkste dieren om te beschermen volgens de stad, zijn de:
• Gierzwaluw
• Huismus
• Gewone dwergvleermuis
Het doel hiervan is dat bouwbedrijven meer rekening houden met deze drie diersoorten. Wanneer dit goed wordt uitgevoerd, komt er meer ruimte voor de gierzwaluw, huismus en dwergvleermuis in Utrecht. Er zijn verschillende manieren hoe bouwbedrijven dit kunnen verwezenlijken. Daarnaast is de Wet Natuurbescherming van kracht voor bouwbedrijven als zij ergens gaan bouwen waar wellicht beschermde planten en/of dieren leven. Volgens de Wet Natuurbescherming mogen bedrijven deze gebieden geen schade toebrengen.
Voor honden bestaan er nog geen initiatieven om woonbuurten voor hen veiliger te maken. Het afsluiten van een hondenverzekering is daarom nog altijd van belang voor eigenaren van een hond. Bij een verzekering ben je gedekt voor zaken zoals opnames en verblijf in een kliniek, castratie of sterilisatie en MRI- of CTI-scans (bron)

Wil je zelf ook werken aan de (geestelijke) gezondheid van je huisdier? Ontdek natuurlijke tips voor honden, waarmee je hond zich al snel beter in zijn vel voelt.